Vương gia, Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Ưng Lang: Đưa tiễn người giờ theo sương khói…(*)

16:50 06/02/2016

Vua Minh Mạng (1791 - 1841) có tất cả 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa. Năm 1823, Vua làm bài Đế hệ thi và bài 10 Phiên hệ thi để quy định chữ lót trong cách đặt tên cho con cháu các thế hệ đời sau…

Ý kiến bạn đọc