Xã hội hóa VHNT: Vẫn chờ thêm nhiều “nhạc trưởng” tài năng

09:10 15/03/2019

Kích thích tinh thần tự chủ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, huy động các nguồn lực xã hội vào việc tạo ra giá trị văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật đang được đẩy mạnh trên cả nước.

Ý kiến bạn đọc