Xương rồng bị giới chơi cây cảnh tấn công

10:50 20/10/2010

Qua 60 triệu năm tiến hóa, xương rồng đã phát triển đến độ thích nghi với mọi điều kiện sống khắc nghiệt nhất... Nhưng rồi đến kỷ nguyên của chúng ta, khi những công trường xây dựng đã tàn phá các khoảng không sinh tồn của chúng. Một vài loài xương rồng rồi sẽ chỉ còn thấy trong những trang sách minh họa mà thôi; ngoài ra giống thực vật "trường sinh" này còn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng dần bởi nạn đốn trộm và buôn bán.

Ý kiến bạn đọc