Ăn uống và thuật dưỡng sinh trường thọ

21:00 06/02/2016

Để truy cầu niềm vui trong cuộc sống hiện tại, thực hiện nguyện vọng "trường sinh bất lão", Đạo giáo không chỉ áp dụng những đạo thuật như điều tức, đạo dẫn, phòng trung… mà còn rất chú trọng đến ăn uống, xem ẩm thực là phương pháp tu luyện quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày.

Ý kiến bạn đọc