Đâu chỉ là góc nhìn của riêng một người

18:35 10/03/2016

(Nhân đọc "Một người đâu phải nhân gian", tập tản văn - thời luận của Phạm Khải, NXB Thông tấn, 2016)

Ý kiến bạn đọc