Dấu tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong ngôi chùa cổ

22:05 17/11/2015

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng đi đến nhiều nơi để tổ chức hoạt động cứu nước. Những hoạt động yêu nước của cụ đã bị mật thám của thực dân Pháp theo dõi gắt gao. Trong những tài liệu mật của mật thám Pháp ghi lại những chuyến theo dõi ấy, chúng xếp cụ và những hành động của cụ là "nguy hiểm".

Ý kiến bạn đọc