Đền Bà Đế - di tích lịch sử đang bị biến dạng

20:15 15/12/2014

Ngôi đền Bà Đế nằm dưới chân núi Độc, sát mép biển thuộc phường Ngọc Hải, Đồ Sơn là một chứng tích lịch sử liên quan đến triều đại suy vong đời thứ bảy của chúa Trịnh. Dù mang chính sách xâm lược nhưng chính quyền thực dân Pháp vẫn xem đền Bà Đế là một trong những di tích của dân tộc Việt Nam cần lưu giữ và bảo tồn. Họ đã đưa hình ảnh ngôi đền vào con tem để phát hành rộng rãi trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc