Dự báo kinh tế toàn cầu 2016: Chỉ ở mức “tàm tạm”

10:10 08/01/2016

Kinh tế thế giới năm 2016 sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2015, thậm chí có thể gần xấp xỉ với mức tăng trưởng trung bình dài hạn. Song, tốc độ tăng trưởng toàn cầu được dự báo “vẫn chưa thể quay trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và đồng bộ”.

Ý kiến bạn đọc