Đuối nước: SOS!

13:35 04/06/2015

Người xưa có câu: "Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo" cho thấy việc biết bơi lội quan trọng như thế nào, vì nó liên quan đến mạng sống của con người.

Ý kiến bạn đọc