Phiên tranh tụng đầu tiên về vụ kiện "đường chín đoạn" phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông:

5 luận điểm bác bỏ và đội ngũ biện hộ hùng hậu

15:30 20/07/2015

Mặc dù diễn ra trong khuôn khổ khép kín tại Cung điện Hòa bình ở The Hague (Hà Lan), song cuộc điều trần của phái đoàn Philippines trước 5 thẩm phán của tòa án trọng tài biển về "đường chín đoạn" mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra ở Biển Đông vẫn tạo một hiệu ứng khá mạnh trong dư luận quốc tế. Điều mà người ta quan tâm nhất hiện nay là chính quyền Manila đã chuẩn bị những gì để có thể thuyết phục được các thẩm phán xem xét vụ kiện và bác bỏ "đường chín đoạn" phi lý trên Biển Đông.

Ý kiến bạn đọc