68 năm đồng hành cùng sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự

11:30 18/12/2014

Ngày 1/11/2014, Báo Công an Nhân dân (CAND) kỷ niệm lần thứ 68 ngày phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2014).
Ra đời trong thời kỳ Công an Việt Nam anh dũng chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, từ đó đến nay, Báo CAND đã liên tục làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phục vụ đắc lực việc thực hiện đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, từng bước hiện đại.

Ý kiến bạn đọc