Bạn đọc ANTG ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

14:35 27/07/2010

Ủng hộ cháu Khánh: Chị Trần Thị Nga (số 1/22/22/Miếu 2, xã Hải Phòng): 200.000đ.

Ý kiến bạn đọc