Bừng sáng tinh thần đoàn kết ASEAN

11:56 16/04/2020

Hợp tác khu vực và quốc tế bằng cách chia sẻ các dữ liệu y tế liên quan chính là góp phần tích cực nhất ngăn chặn, giảm thiểu dịch COVID-19 hiệu quả. ASEAN đang cho thấy sự phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời và đồng bộ của cả khối trước nạn dịch hoành hành.

Ý kiến bạn đọc