“Bước tiến Thái Bình Dương” đầy tham vọng của Australia

20:25 17/03/2020

Chương trình “Bước tiến Thái Bình Dương” (Pacific step-up) ra đời với mục đích tăng cường ảnh hưởng của Australia tại khu vực Thái Bình Dương trong bối cảnh các thách thức kinh tế và an ninh ngày càng tăng.

Ý kiến bạn đọc