Các nước phản đối "Báo cáo về tình hình dân chủ, nhân quyền thế giới 2007" của Mỹ

16:00 18/03/2008

Ngày 11/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức công bố bản "Báo cáo về tình hình dân chủ, nhân quyền thế giới 2007" lần thứ 30, đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền tại 190 quốc gia. Nhiều quốc gia được đề cập trong báo cáo đã chính thức lên tiếng phản đối.

Ý kiến bạn đọc