Cảnh giác với mưu đồ bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam

13:38 26/12/2018

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”.

Ý kiến bạn đọc