Cặp song sinh hai đầu

09:45 21/08/2012

Abigail và Brittany Hensel sinh ra tại bệnh viện địa phương nơi bà Patty làm việc. Bà nói: "Khoảng 20 phút sau khi con gái tôi chào đời, người ta cho tôi xem mặt chúng. Lần đầu tiên nhìn chúng,  tôi thấy con tôi rất đẹp. Tôi ôm cả hai đứa và hôn mỗi đứa một cái. Tôi quyết định đặt tên chúng là Abigail và Brittany.

Ý kiến bạn đọc