Chính sách ngoại giao của Mỹ làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở châu Á

10:00 06/01/2007

Đây là nhận định của các chuyên gia chống khủng bố tại Trung tâm Nghiên cứu bạo lực chính trị và khủng bố quốc tế.

Ý kiến bạn đọc