Chuyện ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô

17:50 21/01/2011

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và cũng rất nhiều trong số những sự kiện ấy được tổ chức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Người dân Hà Nội cũng đã quá quen với hình ảnh những người lính Cảnh sát cơ động Thủ đô nai nịt gọn ghẽ, trang bị sáng loáng chốt chặn những điểm xung yếu mỗi khi có sự kiện xảy ra.

Ý kiến bạn đọc