Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger có thể bị dẫn độ sang Uruguay

13:00 27/03/2007

Yêu cầu dẫn độ ông Henry Kissinger sang Uruguay được đưa ra khi phiên toà xét xử những người có liên quan tới chế độ độc tài tại Uruguay sẽ khai đình trong tháng 4 và Tiến sỹ Henry Kissinger có tên trong danh sách những người bị gọi hỏi.

Ý kiến bạn đọc