Dân chủ không thể xuất khẩu

09:36 22/09/2005

Dân chủ là cả một tiến trình, cần phải được đắp bồi và gây dựng từ từ theo từng giai đoạn, không thể vội vàng theo những công thức đã được định sẵn từ hải ngoại. Trăng đến rằm mới sáng! Không thể mang yếu tố số lượng (thường là ngụy tạo) để tạo dựng nên những luật chơi ngoại lai của phương Tây ở những khu vực có những truyền thống, thói quen và nền văn hóa khác với phương Tây.

Ý kiến bạn đọc