Giằng xé Đông – Tây

17:25 15/12/2014

Kể từ thập niên 90 thế kỷ trước, sự phân cực Đông – Tây tại các nước thuộc Liên bang Xôviết giờ lại “hồi sinh” mạnh mẽ. Sau Ukraina, Gruzia và giờ là Moldova.

Ý kiến bạn đọc