Hai tầng lớp giàu – nghèo làm phân hóa xã hội

20:30 12/12/2013

Trong bài phát biểu kêu gọi biểu tình sáng ngày 9/12, ông Suthep đã hùng hồn tuyên bố "quyết chiến trận cuối" để chấm dứt hẳn sự cầm quyền của bà Yingluck. Ông Suthep tiếp tục lặp lại luận điệu yêu cầu Chính phủ dân cử của bà Yingluck "phải có trách nhiệm trao quyền hành lại cho nhân dân".

Ý kiến bạn đọc