Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: An ninh chủ động và những dấu ấn nổi bật

09:10 25/12/2019

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc sáng 24-12 tại Hà Nội và tiến hành làm việc trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 12. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm thực trạng tình hình, kết quả công tác công an năm 2019, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020...

Ý kiến bạn đọc