Hội nghị bàn về sự thật của nạn thảm sát người Do Thái bị lên án

09:30 14/12/2006

Tại Hội nghị bàn về sự thật của nạn thảm sát người Do Thái do phát xít Đức tiến hành trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng, Israel sắp đến ngày tận số.

Ý kiến bạn đọc