Iraq cần 12 triệu USD cho hoạt động thanh sát vũ khí huỷ diệt

14:07 18/04/2005

Để phục vụ cho hoạt động thanh sát vũ khí huỷ diệt tại Iraq, đoàn thanh sát vũ khí của Cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA) cần khoảng 12 triệu USD.  Ngoài ra, Iraq còn cần khoảng 12,3 triệu USD để phát triển, xây dựng hệ thống quốc phòng do các chuyên gia IAEA làm cố vấn trong thời hạn 2 năm.

Ý kiến bạn đọc