Khẳng định tiếng nói, vai trò của Việt Nam

09:29 03/06/2019

Với việc tham gia ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đang ngày càng thể hiện được tiếng nói, vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế.

Ý kiến bạn đọc