“Kịch bản nói dối” đang lặp lại với Iran

18:03 27/11/2019

Dường như đang có một chiến dịch quy mô của phương Tây nhằm vào Iran. Cách thức cũng giống như kịch bản trước kia tấn công Iraq. Họ cần tạo ra một cái cớ để tấn công Iraq, rằng Iraq là mối nguy của thế giới.

Ý kiến bạn đọc