Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch:

Làm thế nào để hai luật không chồng chéo?

17:10 30/06/2014

Tại kỳ họp thư 7 Quốc hội khóa XII này, Chính phủ đã trình Quốc hội hai dự án luật: Luật Căn cước công dân và Luật hộ tịch để lấy ý kiến. Đã có nhiều ý kiến trái ngược xung quanh những quy định tại hai dự án luật này...

Ý kiến bạn đọc