Thụy Điển:

Liên minh trung hữu thắng cử

13:30 19/09/2006

Việc chấp nhận thất bại của Thủ tướng Goran Persson cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Dân chủ Xã hội.

Ý kiến bạn đọc