Malaysia: Tử hình những kẻ làm nhiễm bẩn nguồn nước

10:30 18/09/2006

Malysia đang chuẩn bị thông qua dự án luật dự kiến tử hình cho những trường hợp nghiêm trọng làm ô nhiễm nguồn nước, nguy hiểm cho cuộc sống cộng đồng. Tử hình cũng có thể áp dụng với những kẻ làm nhiễm bẩn các dự trữ nước bằng sử dụng những chất “có nguy cơ” gây nguy hại cho cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc