Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XII:

Một chương trình nghị sự đầy ấn tượng

14:50 27/10/2007

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định kỳ họp lần này diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; Việt Nam vừa chính thức được bầu là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ khóa 2008 - 2009 và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được bầu là thành viên Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện thế giới.

Ý kiến bạn đọc