Mỹ: Những tờ báo nghiêm túc vẫn ăn khách hơn

07:47 04/05/2005

Theo số liệu do Editor & Publisher International Year Book cung cấp, tờ báo có số lượng phát hành cao nhất ở Mỹ (2,5 triệu bản in) là tờ USA Today. Trong top 5 tờ ăn khách nhất ở Mỹ còn có The Wall Journal (1.780 nghìn bản in); The New York Times (1.100 nghìn bản in); The Los Angeles Times (944 nghìn bản in); The Washington Post (gần 760 nghìn bản in).

Ý kiến bạn đọc