Myanmar: Khát vọng của người dân và phép thử cho đảng cầm quyền

14:35 11/11/2020

Mặc dù đảng cầm quyền NLD đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-11 nhưng khó khăn đối với đảng cầm quyền hiện tại không hề đơn giản như những khó khăn mà NLD từng phải vượt qua đầu nhiệm kỳ trước.

Ý kiến bạn đọc