Người giàu, người nghèo và COVID-19

08:53 01/04/2021

Nếu các nước giàu, các nước phát triển và các quốc gia sản xuất vaccine quyết định không sớm chia sẻ sản phẩm cho rộng rãi cộng đồng, thì dù có hàng đống tiền đi nữa, liệu cũng có ý nghĩa gì?..

Ý kiến bạn đọc