Đặng Đình Nguyên (thực hiện)

Nhà báo Hữu Thọ: Phải cùng chung trách nhiệm

10:55 28/01/2013

"Sự suy thoái về đạo đức, lối sống không chỉ là vấn đề kinh tế mà nó đã trở thành vấn đề chính trị, bởi lẽ, có những người từ suy thoái về đạo đức, lối sống, đã từng bước bước sang suy thoái về chính trị, mắc vào chủ nghĩa cá nhân nặng nề…"

Ý kiến bạn đọc