Nhìn từ cuộc chiến chống đại dịch

07:38 14/04/2020

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có thể coi là một cuộc chiến tranh sinh thái giữa con người như một sinh vật cao cấp nhất, thông minh nhất với thế giới virus thấp nhất trong tiến hóa sự sống, chưa như một tế bào (đơn vị cơ bản của mọi sinh vật), chưa xứng với danh xưng là con (mặc dù chúng ta vẫn thường gọi con virus). Thật khó lý giải cuộc chiến giữa hai thái cực này.

Ý kiến bạn đọc