Những chuyển động mới trong quan hệ Mỹ - Trung

06:47 28/11/2005

Người ta cho rằng Mỹ rất chú trọng đến các vấn đề chiến lược vì đó là một nước lớn. Những vấn đề như chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, chiến lược chống khủng bố và chính sách đối với Trung Quốc cũng được nâng lên thành vấn đề chiến lược... Là hai cường quốc, giờ đây quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang có những chuyển động về chiến lược đáng chú ý.

Ý kiến bạn đọc