Những người viết nên trang sử anh hùng

13:30 31/07/2007

Hàng năm, cùng với những ngày kỷ niệm chiến thắng chung của cả nước, nhân dân và du kích xã Quang Vinh, huyện Quỳnh Côi, trước kia (nay là xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) còn có ngày kỷ niệm chiến thắng riêng của mình.

Ý kiến bạn đọc