Nước Anh và “thời khắc của Boris Johnson”

13:55 05/08/2019

Nước Anh đã chào đón một thủ tướng mới, “hãy thắt dây an toàn để bắt đầu một hành trình đầy khó khăn”, theo AP.

Ý kiến bạn đọc