Pháp - Trung Quốc: Ý tưởng lớn gặp nhau

10:53 10/01/2018

Một nước đang muốn thay Mỹ dẫn dắt trật tự thế giới, một nước đang muốn lãnh đạo châu Âu về kinh tế và đi đầu thế giới về chống biến đổi khí hậu. Hai tham vọng lớn gặp nhau là lẽ dường như không thể khác.

Ý kiến bạn đọc