Hội nghị Thượng đỉnh G-8 Hokkaido (Nhật Bản):

Rất nhiều bài toán không có lời giải

14:00 14/07/2008

Cuộc họp Hội nghị Thượng đỉnh G-8 tại hòn đảo phía bắc Hokkaido của những nguyên thủ các quốc gia có ảnh hưởng hàng đầu thế giới này sẽ khó có khả năng đạt được những kết quả đáng kể nào, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước vô số những thách thức nghiêm trọng về kinh tế, cũng như những vấn đề chính trị phức tạp cần phải giải quyết...

Ý kiến bạn đọc