Sau Hiệp ước START mới sẽ là gì?

11:02 27/07/2020

Hiện tại chỉ có một hiệp ước có hiệu lực trong việc giới hạn các kho vũ khí hạt nhân: Hiệp ước START mới đối với các kho vũ khí chiến lược của Mỹ và Nga. Theo các thanh sát viên, hiệp ước này đang hoạt động hiệu quả. Còn theo Nga, hiệp ước này là "tiêu chuẩn vàng" trong việc kiểm soát vũ khí.

Ý kiến bạn đọc