Sự im lặng chết người của BP

18:45 29/10/2013

Hầu hết người dân tin rằng chỉ những ai đã từng trải qua chiến tranh mới có thể hiểu chứng rối loạn căng thẳng sau chiến tranh (PTSD). Nhưng người dân đang sống trong vùng ảnh hưởng của thảm họa dầu tràn năm 2010 ở Vịnh Mexico lại nghĩ khác.

Ý kiến bạn đọc