Sự thực về Lưu Hiểu Ba và Giải Nobel Hoà bình 2010

14:30 29/10/2010

Năm 2006, chẳng những Lưu Hiểu Ba nói rằng mình không rút lại lời tuyên bố năm 1988 mà còn nói rõ thêm: “Công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc cần trải qua một quá trình Tây phương hóa lâu dài thì mới thực hiện được”.

Ý kiến bạn đọc