Súng nhựa từ máy in 3D - Mối nguy hiểm mới cho an ninh toàn cầu

16:35 14/05/2013

Một nhóm nghiên cứu tự do ở Mỹ đã sản xuất thành công khẩu súng đầu tiên từ một máy in. Tất cả mọi bộ phận của khẩu súng này hoàn toàn làm bằng nhựa – ngoại trừ kim hỏa – là một mẩu kim loại bé tí và điều đó có nghĩa là nó có thể đi qua tất cả mọi máy dò kim loại mà không bị phát hiện.

Ý kiến bạn đọc