Thế giới vượt qua năm 2020

11:27 04/01/2021

Và, tình hình hiện nay đã xuất hiện một số dấu hiệu phục hồi nhất định, song cách thức các nước ổn định tỷ lệ đòn bẩy, giảm thiểu sự biến động của thị trường và quay trở lại quỹ đạo toàn cầu hóa sẽ là chìa khóa mở ra con đường phục hồi.

Ý kiến bạn đọc