Thêm bằng chứng mới chống lại Syria

21:30 13/12/2005

Ngày 13/12, Chính phủ Syria lại tiếp tục bị sức ép quốc tế về vai trò của họ tại Lebanon sau khi nghị sĩ Gibran Tueni bị sát hại ở Beirut. Ông Gibran Tueni là nghị sĩ nổi tiếng của Lebanon, chủ bút một tờ báo và có quan điểm chống Syria rất mạnh.

Ý kiến bạn đọc