Bắc Ailen: Thỏa thuận đáng nhớ trị giá 3 tỉ USD

20:30 06/01/2015

Đàm phán về các vấn đề gút mắc giữa các bên chia sẻ quyền lực ở Bắc Ailen tưởng chừng bế tắc không tìm ra lối thoát thì các bên bất ngờ đạt được thỏa thuận với sự trợ giúp về tài chính của Chính phủ Anh trị giá 2 tỉ bảng Anh, tương đương 3,11 tỉ USD. Chính phủ chia sẻ quyền lực Bắc Ailen tạm thời vượt qua cơn khó khăn, hoạt động trở lại.

Ý kiến bạn đọc