Thời luận: Xin chớ câu dầm

07:15 11/09/2014

Cặp từ này ông cha ta đã sắm ra từ lâu. Song, hình như những sự việc diễn ra trong cuộc sống của người xưa hiếm khi hội tụ đầy đủ ý nghĩa của nó. Câu dầm - là chỉ một việc làm kéo dài thời gian bao giờ xong cũng được. Việc chỉ đáng làm trong một ngày mà có khi kéo dài cả tháng. Ông cha ta nghèo khó nên cần mẫn, tham công tiếc việc, làm gì có chuyện câu dầm.

Ý kiến bạn đọc